HATUN

İhtirasları kadar, mücadeleleri, liderlikleri ve fedakarlıkları ile tarihe iz bırakmış Türk hatunlar…

Zekası, cesareti, ihtirası tarih boyu konuşulan ve konuşulmaya devam edecek olan Türk hatunlar…

Hayatın başlangıcına dair ne varsa hepsine ruh vererek yaşam döngüsü başlatmış Türk hatunlar…